tel. 791 06 06 36

Pardniki - Ogrzewaniae podłogowe pod parkietem.

Zwykłe zaniedbania w fazie przygotowania podłoża i doboru materiałów do układania lub też niewłaściwa eksploatacja drewnianych wykładzin podłogowych skłania do nietrafnej opinii wśród projektantów i inwestorów, że obecność ogrzewania podłogowego wyklucza zastosowanie podłóg drewnianych.

Procesy zachodzące w drewnie przy ogrzewaniu podłogowym pod wpływem zmian temperatury i wilgotności, winny uczulić inwestora na przestrzeganie zaleceń dotyczących eksploatacji podłogi drewnianej na ogrzewaniu podłogowym. Fachowe wykonanie prac uwzględnia:

  • rodzaj drewna,
  • właściwości materiałów pomocniczych,
  • czynniki związane z pracą systemu grzewczego.

Niewłaściwy ich dobór pociąga za sobą podniesienie kosztów ogrzewania, oraz utrudnienia wynikające z połączenia naturalnego materiału ze specyfiką ogrzewania podłogowego.

Układanie drewnianych podłóg na ogrzewaniu podłogowym wymaga ścisłego zachowania technologii w przedmiocie zastosowanych materiałów. Wyższe temperatury działające bezpośrednio na drewno, niższa wilgotność powietrza tuż nad powierzchnią podłogi, bezwzględnie wykaże wady nieodpowiednio dobranych materiałów oraz błędów wykonawczych. Decydujące znaczenie na skuteczność, niezawodność ogrzewania, oraz estetykę podłogi ma wybór odpowiedniego rodzaju materiału.

Podstawowym parametrem wpływającym na wydajność całego systemu grzewczego jest oporność przewodzenia ciepła parkietu, zależna od współczynnika przewodności cieplnej danego gatunku drewna, oraz grubości elementów. Zastosowanie materiału o oporności przewodzenia ciepła równej 0,1 m2K/W powoduje stratę ciepła odpowiadającą 4°C.

Dopuszczalne do stosowania na wodnym ogrzewaniu podłogowym są wykładziny o maksymalnej wartości oporności przewodzenia ciepła równej 0,15 m2K/W. Współczynnik przewodności cieplnej poniższych rodzajów drewna wynosi:

Rodzaj drewnaprzewodność cieplna [W/mK]
świerk0,12
modrzew0,12
jesion0,15
buk0,16
klon0,17
dąb0,20

Pzykład.
Oporność przewodzenia ciepła klepki parkietowej o grubości 22 mm, dębowej (współczynnik przewodności cieplnej = 0,20 W/mK) wynosi 0,11 m2K/W. Uwzględniając oporność przewodzenia ciepła powietrza w pomieszczeniu, wynoszącą średnio ok. 0,17 m2K/W (strata 6,8°C) wynika że ogólna strata ciepła wyniesie 11,2°C, co oznacza konieczność rozgrzania wylewki do 31,2°C w celu utrzymania w pomieszczeniu temperatury 20°C. Wybór grubszych elementów w znacznym stopniu obniża skuteczność ogrzewania, podnosząc jego koszty. Poza tym działanie tak wysokiej temperatury pociąga za sobą obniżenie względnej wilgotności powietrza nad powierzchnią podłogi do ok. 25-30%. Do ogrzewania podłogowego wskazane jest więc stosowanie parkietu do 14 mm grubości powodującego minimalne straty ciepła. Niska wilgotność powietrza w połączeniu z bezpośrednim wpływem wysokiej temperatury powodują zmiany w strukturze drewna prowadząc do jego odkształceń.

Przy wyborze gatunku drewna nleży uwzględnić jego współczynnik skurczu, który określa średni procentowy skurcz drewna przy zmianie jego wilgotności o 1%. Najkorzystniej jest zastosować gatunki o niewielkim współczynniku skurczu np. dąb (w przeciwieństwie do buku). Nie bez znaczenia pozostaje również kolor drewna, gdyż jasne gatunki (np. klon, jesion) poprzez kontrast uwidaczniają powstające w wyniku skurczu drewna szczeliny.

Układając parkiet na ogrzewaniu podłogowym należy liczyć się z dwukrotnie większymi zmianami wymiarów elementów drewnianych, w porównaniu do tradycyjnego ogrzewania w cyklu lato/zima. Próby regulowania wilgotności powietrza za pomocą klimatyzacji w wypadku ogrzewaniu podłogowego są o wiele mniej skuteczne niż to ma miejsce przy ogrzewaniu centralnym. Zakładając intensywniejszy skurcz drewna korzystniej jest zastosować cieńsze klepki o wąskich elementach( np. mozaika) niż szerokie o grubości powyżej 12 mm. Grubsze elementy wymagają podwyższenia temperatury pracy systemu w celu osiągnięcia efektu grzewczego jaki uzyskiwany jest przy niższych temperaturach w wypadku cieńszych parkietów.

Różnica straty ciepła pomiędzy dębową klepką parkietową i mozaiką wynosi 2,8°C (klepka 4,4°C, mozaika 1,6°C straty ciepła) i 3,8°C dla tych samych rodzajów parkietu z drewna bukowego (klepka 5,8°C, mozaika 2,0°C). Dodatkowo przy szerszych elementach będziemy mieli do czynienia ze znacznie większymi naprężeniami elementów podłogi.

Wybierając lakiery do parkietu należy zwrócić uwagę na ich właściwości mechaniczne. Wybrane lakiery powinny charakteryzować się wysoką elastycznością (np. na bazie żywic syntetycznych)i nie mogą powodować sklejania poszczególnych elementów.

tel. 791 06 06 36
tel. 32 218 34 26