tel. 791 06 06 36

Pardniki - Jak chronić podłogi z drewna

  • Pod meble stosuj ochronne podkładki.
  • Umieść maty przy drzwiach wejściowych, aby zatrzymać piasek i żwir.
  • Unikaj podkładów gumowych lub dywanów nieprzepuszczających powietrza.
  • Obcinaj pazury swoim zwierzętom domowym, aby uniknąć zarysowań i wyżłobień.
  • Nie pozwól na gromadzenie się piasku i brudu.
  • Gdy płyn rozleje się na podłogę, natychmiast powycieraj, aby podłoga nie naszła wilgocią.
  • Nie czyść drewnianych podłóg mokrym mopem. Zbyt duża ilość wody może powodować pęcznienie, wypaczenie i szarzenie podłogi.
  • Nie używaj do lakierowanych podłóg drewnianych ługu i innych środków żrących.
  • Nie używaj do lakierowanych podłóg drewnianych ługu i innych środków żrących.

Podłogi z drewna litego jako produkt w 100% naturalny i higroskopijny reaguje na zmieniające się warunki otoczenia. Drewno pobiera parę wodną i rozszerza się, gdy wilgotność powietrza rośnie lub kurczy się, gdy wilgotność spada. Może się to objawić zmianą wymiaru i kształtu klepek. Podczas zimy i silnego ogrzewania wilgotność powietrza w mieszkaniu spada. Z tego powodu parkiet i inne wyroby drewniane podlegają skurczeniu i powstają szczeliny. Aby zminimalizować te efekty należy utrzymywać w pomieszczeniu klimat 45-60% wilgotności względnej powietrza i temperaturze ok.18-20ºC. Jest to zalecane nie tylko dla parkietu ale i zdrowia mieszkańców.
Zbiorniki wodne zawieszane na grzejnikach są za małe w stosunku do potrzeb. Aby w pokoju o powierzchni 16 m2 i przeciętnej wysokości, z uwzględnieniem standardowego umeblowania, utrzymać względną wilgotność powietrza w granicach 45 do 60% potrzebne jest w ciągu doby do 4 litrów wody. W dużym,umeblowanym pomieszczeniu o 25 m2 i 2,5m wysokości zapotrzebowanie na wodę przy 20°C w ciągu 24 godzin wynosi 6 litrów . Z powyższych danych wynika, że wyłącznie nawilżanie powietrza za pomocą nawilżaczy mechanicznych może znacznie ograniczyć wysychanie drewna, również w pomieszczeniach z klimatyzacją. Powyższe zasady znane są od stuleci, jednak staje się to coraz mniej zrozumiałe dla klientów w wyniku porównań do sztucznych materiałów.

tel. 791 06 06 36
tel. 32 218 34 26